Dag

januari 7, 2020

Maximale transitievergoeding 2020

De maximale transitievergoeding  voor 2020 bedraagt € 83.000,– bruto (2019: € 81.000,–).   Bron: Ministerie SZW ‘Uitkeringsbedragen 2020’ https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/publicaties/2019/12/18/uitkeringsbedragen-per-1-januari-2020