Nieuws

Extra afspraken over noodpakket 2.0 banen en economie

Het economisch noodpakket wordt met een maand verlengd tot 1 oktober. Dit geeft kabinet, werkgevers en werknemers tijd om afspraken te maken die ons land ook op de langere termijn helpen door de crisis te komen. Dat heeft het kabinet vandaag met de sociale partners afgesproken. Ook is afgesproken dat bij grote ontslagaanvragen vakbonden betrokken moeten worden als bedrijven de loontegemoetkomingsregeling NOW ontvangen. Gebeurt dit niet dan kunnen bedrijven vijf procent gekort worden op het totale subsidiebedrag om misbruik van de NOW te voorkomen. Daarnaast komt er een wijziging in de nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze tegemoetkoming gaat van maximaal 20.000 euro naar maximaal 50.000 euro. Dat schrijven minister...
Lees verder

Tool: coronacalculator!

De coronacalculator is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en biedt bedrijven de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de relevante steunregelingen van de overheid en financiële instellingen. Deze tool biedt bedrijven tevens de mogelijkheid om aan de hand van de diverse regelingen een berekening te maken. Bron: https://www.coronacalculator.nl

Verval van vakantiedagen: hoe zit dat ook al weer?

Allereerst het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. In artikel 7:634 lid 1 BW is bepaald dat de werknemer minimaal recht heeft op vakantie gelijk aan viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Als een werknemer vijf dagen per week werkt, bouwt hij in een jaar dus 5 x 4 = 20 wettelijke vakantiedagen op. In het geval in uren wordt gerekend: een werknemer die 32 uur per week werkt, bouwt gedurende een jaar 32 x 4 = 128 wettelijke vakantie-uren op. Heeft een werknemer op grond van de arbeidsovereenkomst of een toepasselijke cao aanspraak op extra vakantiedagen of vakantie-uren, dan is er sprake van bovenwettelijke vakantiedagen of bovenwettelijke vakantie-uren. Het...
Lees verder

Vanaf augustus 2022 wordt ouderschapsverlof deels betaald

Het kabinet wil dat mensen meer ruimte krijgen om te kiezen hoe ze werken en zorgen willen combineren. Daarom neemt het kabinet een derde stap in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen. Zij krijgen vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. Het kabinet wil het daarmee aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Bron: bericht SoZaWe |29 april 2020| https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/29/ouderschapsverlof-wordt-deels-betaald

Verruiming concernbepaling NOW onder voorwaarden

Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de concernbepaling in de tijdelijke loontegemoetkomingsregeling NOW. Werkmaatschappijen die door de Coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen. Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket gepresenteerd. De maatregelen uit het pakket zijn bewust simpel en eenvoudig, zodat ze snel uitvoerbaar zijn en...
Lees verder

Reiskostenvergoeding ten tijde van de corona-crisis

Werkgevers mogen de vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven uitbetalen zolang de coronamaatregelen gelden. Vooralsnog is dat tot en met 28 april.  Dit blijkt uit de brief van Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën  van 14 april 2020. In deze brief wordt vermeld dat werkgevers geen gevolgen hoeven te verbinden aan een veranderd reispatroon van de werknemer die veel meer thuiswerkt. De werkgever mag blijven uitgaan van de feiten waarop de vaste reiskostenvergoeding is gebaseerd. De nieuwe tijdelijke regel geldt ook voor een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie. Volgens de normale regels zou de reiskostenvergoeding niet langer gericht vrijgesteld zijn als de werknemer 6 weken of langer thuiszit. Dit fiscale gevolg is door het besluit...
Lees verder
1 2 3 37