Nieuws

Hulp bij het oplossen van conflicten

“We mogen onze zoektocht niet staken; hij eindigt immers altijd bij de oorsprong alsof we er nooit eerder zijn geweest” (T.S. Eliot). Ik word regelmatig om advies gevraagd in arbeidsrechtelijke kwesties. In het arbeidsrecht is de mens een centrale factor. Door werk te verrichten kunnen mensen direct of indirect in hun behoeften voorzien. Aan het verzoek om advies te geven ligt in een groot aantal gevallen een conflictsituatie ten grondslag. Of het nu gaat over de vraag of iemand wel of niet goed functioneert of dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, ieder mens handelt en oordeelt vanuit zijn eigen referentiekader. De directeur, de HR-manager, de leidinggevende, de medewerker...
Lees verder

Slapend dienstverband: verzoek werknemer weer afgewezen!

Feiten Een in 1956 geboren werknemer werkt sedert april 1996 bij een bedrijf, dat vervolgens in het kader van een overgang van onderneming per 1 mei 2015 is overgenomen door een ander bedrijf. Werknemer is taxichauffeur en wordt in oktober 2016 ziek. Per 17 oktober 2018 wordt aan werknemer een volledige IVA-uitkering toegekend. Werknemer verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van de transitievergoeding van € 41.226,–. Aan dit verzoek legt werknemer ten grondslag dat sprake is van  een verstoorde arbeidsverhouding als gevolg van de houding en het (niet) handelen van werkgever, waardoor deze zich als geen goed werkgever heeft gedragen. Werkgever heeft feitelijk zelf het initiatief genomen om de...
Lees verder

Handreiking voor het opstellen van een verbeterplan

Niet goed functioneren? Als er sprake is van een medewerker die niet goed functioneert, dan dient dit met de werknemer te worden besproken en is het de bedoeling dat de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld om zijn functioneren te verbeteren. In mijn praktijk wordt regelmatig de vraag gesteld waaraan een verbeterplan moet voldoen en wat er voor nodig is om een verbeterplan op te stellen. In de juridische literatuur alsook in uitspraken van rechters zijn daarvoor aanknopingspunten te vinden. Verbeterplan Een plan van aanpak of een verbeterplan moet de volgende elementen bevatten: een beschrijving van de tekortkomingen van de werknemer; een beschrijving van de concrete en specifieke doelstellingen die...
Lees verder

Oproepkrachten minder tevreden en hebben meer moeite om rond te komen

Uit een recent onderzoek van TNO blijkt dat de werktevredenheid bij oproep- en invalkrachten steeds verder af neemt. Oorzaken: Minder gunstige werkomstandigheden dan voor werknemers met een vaste baan Het werk is vaak fysiek zwaarder en belastender Werktempo ligt hoog Een op de vijf oproepkrachten heeft meer banen om financieel rond te kunnen komen Het rapport van TNO van 29 maart 2019 is te downloaden via onderstaande link. https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2019/4/werktevredenheid-oproepkrachten-in-tien-jaar-tijd-gedaald/ 0

Het ontwaken van het slapend dienstverband

Na twee jaar ziekte is een werkgever wettelijk niet verplicht om de werknemer te ontslaan. Er bestaat geen loondoorbetalingsverplichting meer voor werkgever en doordat het dienstverband niet wordt beëindigd, ontstaat er ook geen verplichting voor werkgever om de transitievergoeding te betalen. Wat vonden de rechters? Deze situatie – ook wel het slapende dienstverband genoemd – werd tot voorkort ook door verschillende rechters toegestaan, omdat: er geen sprake is van een wettelijke  verplichting om tot ontslag over te gaan; er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten indien een werkgever bij een slapend dienstverband niet tot ontslag overgaat zodat werknemer de transitievergoeding misloopt; de werkgever ook niet op grond...
Lees verder
1 2 3 29