Nieuws

Werktijdverkorting aanvragen is sinds 1 oktober 2021 weer mogelijk

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u weer gebruikmaken van de regeling werktijdverkorting. Dit kan als u tijdelijk minder werk heeft voor uw werknemers door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt. Bijvoorbeeld door een brand of een blikseminslag. Zo maakt u gebruik van de regeling Om van de regeling gebruik te maken neemt u de volgende stappen: U vraagt online een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Als u de vergunning heeft gekregen, dan meldt u dit aan het UWV met het formulier ‘Melding Werktijdverkorting‘. Met het formulier ‘Aanvraag WW-uitkering bij werktijdverkorting‘ vraagt u een WW-uitkering aan voor uw werknemers voor wie...
Lees verder

Werkgever opgelet: werkneemster neemt in een emotionele opwelling zelf ontslag!

Wat is er aan de hand? Werkneemster (59 jaar oud) is vanaf juni 1998 in dienst bij  een huisartsenpraktijk in de functie van doktersassistent. Werkgeefster heeft op enig moment aangegeven van plan te zijn met de medewerkers een coaching traject aan te gaan, omdat zij van mening is dat binnen de praktijk op eilandjes wordt gewerkt. Werkneemster is hiervoor niet uitgenodigd, ‘omdat dit voor de toekomst is’. Op 18 mei 2021 heeft werkneemster huilend aan de werkgeefster medegedeeld ontslag te nemen, omdat zij zich buiten het team geplaatst voelde. In het bijzijn van een collega heeft zij ter plekke op een papiertje geschreven: ‘Ik neem ontslag per 1 juli 2021’....
Lees verder

Invoering van 2 maanden betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Dit wetsvoorstel regelt dat ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind. Het is een belangrijke stap vooruit, voor moeders, hun partner en het kind. De invoering van het betaald ouderschapsverlof geeft werkende ouders meer mogelijkheden voor de verdeling van werk en zorgtaken. Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof. Het wetsvoorstel dat uitkering bij ouderschapsverlof in Nederland regelt is op 12 oktober 2021 door de Eerste Kamer aangenomen en gaat op 2 augustus 2022 in. Werkgevers kunnen...
Lees verder

Vragen en antwoorden over corona-vaccinatie

Op onderstaande site van de overheid worden de volgende vragen beantwoord: Mag een werkgever vragen of de werknemer is gevaccineerd? Mag een bedrijfsarts vragen of de werknemer is gevaccineerd? Mag de bedrijfsarts aan werkgever zeggen wie gevaccineerd is? Welke zorgplicht heeft werkgever in verband met besmettingsrisico? Mag ik als werkgever een werknemer verplichten zich te laten vaccineren? Moet werkgever loon doorbetalen bij ziekte in verband met COVID-19, of bij isolatie of quarantaine? Kan een werkgever de werkzaamheden van werknemer aanpassen? Bron: Mag een werkgever vragen of een werknemer is gevaccineerd? | Rijksoverheid.nl

Uber in het ongelijk gesteld: chauffeurs kwalificeren als werknemers!

Chauffeurs die zich in persoon met Uber hebben verbonden en die via de Uber-app passagiers vervoeren, vallen onder de CAO Taxivervoer. De rechtsverhouding tussen Uber en deze chauffeurs voldoet namelijk aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst. Modern werkgeversgezag. Kern van het geschil In de kern komt het geschil neer op de vraag of de verhouding tussen Uber en de chauffeurs, die in persoon via de Uberapp met een personenauto passagiers vervoeren over de weg, moet worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. Zo ja, dan dient vervolgens te worden beoordeeld of de CAO Taxivervoer van toepassing is en wat dit verder betekent voor de verschillende onderdelen van de vordering. Fleet Partners of chauffeurs die als zogenoemde Driver under Partner...
Lees verder

Rookvrije (werk)omgeving met ingang van 1 januari 2022

Alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen moeten per 1 juli 2021 zijn gesloten en een half jaar later, op 1 januari 2022, volgt het bedrijfsleven. Dat betekent dat per 2022 alle gebouwen waar Nederlanders werken of komen voor zorg, cultuur, sport, onderwijs, overheid, etc. volledig rookvrij zijn. Naast het afbreken van rookruimtes zal de werkgever aandacht moeten besteden aan het informeren van de medewerkers. Voor meer informatie en het downloaden van een toolkit verwijs ik u naar de volgende sites: Samen op weg naar een Rookvrije Generatie | Rookvrije Generatie download toolkit rookvrij werken – Rookvrije Generatie Rookbeleid Op Het Werk: Maak Uw Organisatie En Werknemers Rookvrij! (rookvrijookjij.nl)
1 2 3 46