Nieuws

Het jaar 2020!

“De wereld bestaat alleen maar uit verandering. Ons leven is slechts een perceptie.” Dit schreef de stoïcijn Marcus Aurelius in zijn ‘meditaties’. Het jaar 2020 zal in de geschiedenisboeken terecht komen als het jaar van een wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte, met grote veranderingen tot gevolg! Of zoals Geert Mak ons leert “hoe moeilijk is het om de geschiedenis te herkennen als je er middenin zit”. Op het moment dat ik mij aan het schrijven van deze kerstboodschap zet, is het land volledig op slot gegaan. Een totale Lock down! Een gebeurtenis die ik in de geschiedenis van mijn leven nog niet eerder heb meegemaakt. Dat wij nu binnen...
Lees verder

Pilot webmodule beoordeling zelfstandige in januari 2021 online

De webmodule, waarmee opdrachtgevers kunnen zien of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige (iemand buiten loondienst), zal begin januari 2021 als pilot online komen. De pilot gaat zes maanden lopen. De pilot webmodule komt een paar maanden later online dan eerder was gepland. Het huidige handhavingsmoratorium dat per 1 januari 2021 afloopt, wordt daarom verlengd. Het kabinet werkt aan een webmodule die meer duidelijkheid geeft of werk binnen of buiten een dienstbetrekking kan worden gedaan en of er loonheffing moet worden afgedragen. De webmodule geeft waar mogelijk zekerheid, mits deze naar waarheid is ingevuld. Deze module komt er eerst als pilot. Deze start naar verwachting 11 januari en...
Lees verder

Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Op 16 oktober jl. heeft Minister Koolmees een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin wordt bevestigd dat het vanaf 1 januari 2021 mogelijk wordt om compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. De regeling treedt dus definitief in werking per 1 januari 2021. Een op of na die datum betaalde transitievergoeding wordt gecompenseerd als de onderneming is beëindigd wegens pensionering of overlijden van de werkgever en aan de voorwaarden is voldaan. Daartoe worden zo spoedig mogelijk het inwerkingtredingsbesluit van de relevante onderdelen van artikel 7: 673e BW, en de algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling ter...
Lees verder

SER-advies: hoe werkt de platformeconomie?

Platformeconomie: meer kansen, maar ook meer risico Commerciële platforms die vraag en aanbod van werk bij elkaar brengen, zoals Werkspot, Helpling of Clickworker, bieden kansen. Ze vormen een snelle manier om aan werk te komen, ook als dat door opleiding of achtergrond moeilijk is. Meer mensen kunnen dus aan het werk. Ondernemers kunnen meer omzet maken door bijvoorbeeld een bezorgdienst op te zetten en consumenten krijgen meer keuze en gemak. Risico Maar er zijn ook risico’s. Vooral voor wie weinig opleiding heeft, eenvoudig werk doet zoals oppassen of schoonmaken en geen ander inkomen heeft. Zulke platformwerkers zijn afhankelijk van het platform of ze wel werk krijgen, ze werken soms voor...
Lees verder

Beoordeling re-integratieverplichtingen ten tijde van Corona

Loonsanctie UWV Indien zonder deugdelijke grond de werkgever zijn poortwachtersverplichtingen niet is nagekomen, legt het UWV een loondoorbetalingsverplichting van maximaal 52 weken op (art 25 lid 9 WIA). Uitgangspunt is dat de beoordeling van het re-integratieverslag (RIV) binnen de grenzen van de redelijkheid plaats vindt. De gevolgen van Corona Door de Covid-19-crisis kunnen er situaties zijn dat de verplichtingen rond het RIV (art 25 WIA, Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar, Beleidsregels beoordelingskader poortwachter) over die grens dreigen te gaan. Vastgesteld moet worden of er gezien de bijzondere omstandigheden in alle redelijkheid voldoende aan re-integratie is gedaan en/of de verwachte procesgang wel/niet gevolgd kon worden. Daarvoor zal de werkgever zal...
Lees verder
1 2 3 42