Nieuws

En weer twee uitspraken over slapende dienstverbanden!

Op 11 november 2022 heeft de Hoge Raad twee uitspraken toegevoegd aan de Xella-uitspraak: slapende dienstverbanden die na twee jaar arbeidsongeschiktheid op verzoek van werknemer moeten worden beëindigd onder toekenning van een (transitie)vergoeding. Uit deze twee uitspraken kan worden afgeleid dat compensatie een harde eis is voor de toekenning van de transitievergoeding. In de eerste uitspraak heeft de Hoge Raad beslist dat de regel is dat werkgevers pas vanaf 20 juli 2018 verplicht waren mee te werken aan een verzoek van een werknemer met een slapend dienstverband om de arbeidsovereenkomst te beëindigen met betaling van een transitievergoeding. De Hoge Raad bevestigt dat de Xella-norm gekoppeld is aan de wettelijke compensatie...
Lees verder

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer. De automatische verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht in 2028. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd op 67 jaar. In 2019 is in het Pensioenakkoord afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel zou gaan stijgen. Tot dan toe steeg de AOW-leeftijd één op één mee met de levensverwachting. Nu is in de wet vastgelegd dat voor iedere 4,5...
Lees verder

Ontslag op staande voet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Werkgever heeft voldoende voortvarend gehandeld.

Wat is er aan de hand?  Werknemer is sinds 26 november 1984 in dienst van werkgever. Op 15 maart 2022 was werknemer aanwezig bij een lunch met zijn collega’s. Tijdens de lunch vertelde werknemer aan een vrouwelijke collega een raadsel, waarbij hij haar borsten en decolleté heeft aangeraakt. Werknemer heeft dit twee keer gedaan. De collega wist het antwoord op het raadsel niet, waarop werknemer reageerde dat hij het ook niet wist, maar dat hij wel haar borsten had aangeraakt. Vervolgens heeft werknemer, ook de dagen daarna, zijn werkzaamheden uitgevoerd. Op 18 maart 2022 is werknemer op staande voet ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag tegenover een medewerkster van werkgever. Dit is...
Lees verder

𝐁𝐞𝐝𝐫𝐢𝐣𝐟𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐨𝐧𝐭𝐬𝐥𝐚𝐠 𝐯𝐚𝐧 𝐮𝐰 𝐰𝐞𝐫𝐤𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫? 𝐆𝐞𝐞𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐬𝐜𝐡 𝐮𝐢𝐭𝐬𝐭𝐞𝐥 𝐔𝐖𝐕 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐡𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐦𝐞𝐭 𝐮𝐰 𝐰𝐞𝐫𝐤𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫: wijzigingen in de aanvraagformulieren.

Het UWV heeft de ontslagformulieren voor bedrijfseconomisch ontslag van werknemers gewijzigd. Bij ontslag van werknemers vanwege bedrijfseconomische redenen heeft een werkgever toestemming nodig van UWV. Een werkgever moet daarvoor bij UWV de zogenaamde ontslagformulieren A, B en C indienen. Veel werkgevers dienen eerst een voorlopige aanvraag in via formulier A. UWV geeft automatisch uitstel van twee weken voor de onderhandeling met uw werknemer over een vertrekregeling. Veel werkgevers dienen dan de formulieren B en C pas in als er geen overeenstemming wordt bereikt met de werknemer. Ook wordt in sommige gevallen de ontslagprocedure niet voortgezet. Wat gaat er veranderen? Het UWV beoordeelt nu eerder of u als werkgever meer dan...
Lees verder

Geactualiseerde Werkwijzer Poortwachter

In deze werkwijzer is in paragraaf 6.3 de bijzondere arbeidsverhouding uitgewerkt van arbeid met een WSW-indicatie en beschut werk vanuit de Participatiewet. Ook zijn op basis van vragen, opmerkingen en suggesties teksten aangepast en instructies verduidelijkt. Deze tekstwijzigingen zijn gemarkeerd met een blauwe streep in de linker kantlijn. COVID-19 De overheidsmaatregelen voor COVID-19 grijpen in op de re-integratieverplichtingen van werkgevers. Daarom werd in mei 2020 een addendum (aanvulling) op de Werkwijzer Poortwachter uitgegeven. Daarin staat hoe de re-integratie inspanningen van de werkgever beoordeeld wordt tijdens de op dat moment geldende COVID-19-maatregelen. In juli 2022 is een update van dit addendum verschenen. Quick Startdocument In de Werkwijzer Poortwachter staat hoe de verzekeringsarts en...
Lees verder
1 2 3 53