Nieuws

Eerste wetgevingspakket uitwerking pensioenakkoord in internetconsultatie

Het eerste wetgevingspakket in het kader van de uitwerking van het pensioenakkoord gaat vandaag in internetconsultatie. Het kabinet wil met het wetsvoorstel ‘Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Zo krijgen deelnemers het recht om bij pensionering eenmalig een bedrag ineens op te nemen. Ook krijgen werknemers die niet gezond kunnen blijven doorwerken de mogelijkheid om – in overeenstemming met hun werkgever – drie jaar vóór hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. Ten slotte wordt het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld van vijftig naar honderd. Bedrag ineens Deelnemers krijgen het recht om bij pensionering maximaal tien procent van de waarde van het opgebouwde...
Lees verder

De Hoge Raad verschaft duidelijkheid met betrekking tot de discussie rondom slapende dienstverbanden!

De norm van goed werkgeverschap Centraal staat de vraag of de norm van goed werkgeverschap van art. 7:611 BW de werkgever onder omstandigheden ertoe verplicht in te stemmen met een voorstel van de werknemer tot beëindiging van een ‘slapend dienstverband’, onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van het bedrag dat de werkgever op grond van de Wet compensatie transitievergoeding kan verhalen op het UWV. Oordeel Hoge Raad Als is voldaan aan de vereisten van art. 7:669 lid 1 en lid 3, aanhef en onder b, BW voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, geldt als uitgangspunt dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap in...
Lees verder

Conflictbemiddeling: steek je neus eens buiten de deur en laat de toga achterwege!

Help er is een conflict! Ik word als advocaat in het speelveld van het arbeidsrecht regelmatig geconfronteerd met situaties waarop door betrokkenen als snel het etiket ‘conflict’ wordt geplakt. De vraag die ik mij dan in dergelijke situaties stel is of ik het ‘conflict’ vanuit een juridische context moet aanvliegen óf dat ik veeleer moet stilstaan bij de impact van het conflict op partijen en het effect daarvan op hun gedrag en de onderlinge relaties. Deze benadering betekent voor mij dat het begrip ‘conflict’ zijn oorsprong vindt in een interactie tussen mensen, waarbij verschillen in waarneming, denken, voelen, willen en handelen optreden. Strijden of zoeken naar oplossingen! Als ik kies...
Lees verder

Internetconsultatie minimumtarief en zelfstandigenverklaring online

Alle zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. De zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen, krijgen daarnaast de mogelijkheid om onder voorwaarden een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Hiermee kunnen ze vooraf afspreken dat ze als zelfstandige het werk uitvoeren. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris Snel van Financiën en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat hebben deze twee voorstellen op 28 oktober 2019 in internetconsultatie gebracht. De maatregelen zijn onderdeel van de nieuwe wetgeving rond zzp en het pakket waarmee het kabinet de werking van de arbeidsmarkt wil verbeteren. De arbeidsmarkt is veranderd. Een van de grote veranderingen is de groei van...
Lees verder

SER-rapport “Obstakels deelname ondernemingsraden, termijnen en andere belemmeringen”

De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER heeft op 8 oktober 2019 een advies uitgebracht aan Minister Wouter Koolmees van SZW, waarin wordt gepleit de bestaande mogelijkheden om flexwerkers te betrekken bij de medezeggenschap beter te benutten. Onder flexwerkers worden verstaan uitzendkrachten, gedetacheerden, banenpoolers e.d. Volgens de CBM zijn de flexwerkers structureel ondervertegenwoordigd in de medezeggenschap. Uitgangspunt Wet op de ondernemingsraden (WOR) Uitgangspunt van de WOR is dat de ondernemer de OR instelt voor het overleg met en vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen. Onder dit begrip worden verstaan personen die in de onderneming werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst met de ondernemer die de onderneming...
Lees verder

Wetsvoorstel toezicht discriminatievrije werving en selectie

Beleid opstellen Werkgevers en uitzendbureaus moeten gaan beschikken over een schriftelijk vastgelegd beleid dat discriminatie voorkomt bij werving en selectie van personeel. Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken heeft daartoe op 7 oktober 2019 een wetsvoorstel gelanceerd en voor internetconsultatie aangeboden. De internetconsultatie eindigt op 4 november 2019. Doelstelling wet Het wetsvoorstel staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van het brede pakket aan maatregelen en activiteiten van de regering om te bevorderen dat ieder die tot de arbeidsmarkt wil toetreden of reeds op de arbeidsmarkt actief is gelijke kansen krijgt om zijn loopbaan op te bouwen en eerlijk wordt beoordeeld op basis van zijn kennis en vaardigheden. Deze...
Lees verder