Nieuws

“Levenlanglerenkrediet”

“Levenlanglerenkrediet” Met ingang van studiejaar 2017 – 2018 kan iedereen tot 55 jaar, die geen recht meer heeft op studiefinanciering,  geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen: het zogeheten “Levenlanglerenkrediet”. Op grond van deze regeling kan men tegen gunstige voorwaarden het les- of collegegeld lenen als een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs wordt gevolgd. Vanaf 8 juni 2017 is het mogelijk om het “levenlanglerenkrediet” bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan te vragen. De regeling gaat in op 1 augustus 2017 voor het mbo, en op 1 september 2017 voor hbo en universiteit. Bron: https://www.duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet.jsp?utm_source=persbericht&utm_medium=email&utm_campaign=Ministerie+van+Onderwijs%2C+Cultuur+en+Wetenschap

Wel adviesrecht ondernemingsraad tijdens faillissement

Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of het adviesrecht van de ondernemingsraad ex artikel 25 Wet op de Ondernemingsraden (WOR) ook geldt tijdens faillissement. Feiten Aan de DA Retailgroep B.V. (groothandel in farmaceutische producten, parfums en cosmetica) en Retail Shared Service Centre B.V. (dienstverlener ten behoeve van drogisten) is op 23 december 2015 voorlopig surseance van betaling verleend. Er is een ondernemingsraad ingesteld voor beide bedrijven. De bewindvoerder voert vervolgens gesprekken met de huisbankier en partijen over een mogelijke doorstart van de activiteiten. NDS B.V. doet een bod op de activa van beide ondernemingen. Op 29 december 2015 worden beide ondernemingen failliet verklaard en neemt NDS...
Lees verder

Minimumloon per 1 juli 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli  2017. Verder gaat de leeftijd voor het wettelijk volwassenminimumloon van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen gaat extra omhoog. Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel. Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2017: € 1.565,40 per maand;  € 361,25 per week;  € 72,25 per dag. Vanaf 1 januari 2018 zullen de regels voor het stukloon en voor meerwerk gaan veranderen. Verder is het de bedoeling dat op 1 juli 2019 de minimumloonleeftijd naar 21 jaar gaat. Ook...
Lees verder

Werknemers met geldproblemen kosten de werkgever geld!

Bijna twee op de drie bedrijven hebben te maken met werknemers die in de schulden zitten. Zo’n werknemer kost de baas zo’n 13.000 euro per jaar. Bijvoorbeeld vanwege stress, ziekteverzuim of de administratieve kosten als er beslag wordt gelegd op het loon. Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Werknemers kunnen plotseling in de problemen komen door bijvoorbeeld een echtscheiding, baanverlies of ziekte van een partner. Ruim de helft van de werkgevers ziet personeel met schulden als een groot risico. Ze kosten niet alleen geld, maar diefstal en fraude ligt ook op de loer. Ook zijn werknemers met grote schulden vatbaarder voor omkoping, vermoeden werkgevers....
Lees verder

Is er sprake van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring?

Als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt, dan volgt uit de rechtspraak van de Hoge Raad dat die opzegging een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer vereist, die erop gericht is de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te bewerkstelligen. Achterliggende gedachte: bescherming werknemer tegen de ernstige gevolgen die een vrijwillige beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan hebben, waaronder het verlies van ontslagbescherming en het recht op een uitkering. Feiten Op een vrijdag heeft een Hongaarse werknemer (werkzaam als uitbener in een slachthuis) vrij gevraagd voor de maandag erop, omdat hij naar Hongarije wilde gaan. Dit werd geweigerd, omdat het te kort van tevoren was aangevraagd en omdat er dan onvoldoende bezetting zou zijn. Voordat...
Lees verder

Oplossing voor mensen met een klein pensioen

In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Door deze te bundelen, krijgen die kleine pensioenen een echte pensioenbestemming. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of verzekeraars. Steeds vaker zijn dat ook kleine pensioenen, waarbij de pensioenuitvoerder zelfstandig besluit tot afkoop over te gaan vanwege de hoge administratiekosten. Dit is niet in het belang van de werknemer. Daarom is besloten, samen met de pensioenuitvoerders een de sociale partners, om de regeling voor de afkoop van klein pensioen aan te...
Lees verder