Nieuws

Verandering regels op het terrein van SoZaWe per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 verandert er een aantal regels op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit zijn de wijzigingen in 2019 in alfabetische volgorde: Aanpassing beroepskracht-kind ratio voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang Het maximaal aantal baby’s van 0 jaar per pedagogisch medewerker gaat omlaag. Deze gaat van 1 pedagogisch medewerker op 4 nul jarigen naar 1 pedagogisch medewerker op 3 nul jarigen. De pedagogisch medewerker heeft hierdoor meer tijd en aandacht voor kinderen in het eerste levensjaar. Voor kinderen van 7 jaar en ouder gaat het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker omhoog. Deze gaat van 1 op 10 kinderen nu naar 1...
Lees verder

Mogelijkheid tot verrichten vrijwilligerswerk tijdens WW verruimd

Wie een WW-uitkering ontvangt, heeft vanaf 1 januari 2019 meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Dan kunnen mensen met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren. Daardoor kunnen zij straks bijvoorbeeld als vrijwilliger helpen bij sportverenigingen of autorijden voor lokale buurtbusverenigingen. Dat schrijft minister Koolmees in schriftelijke antwoorden op de begroting SZW voor het jaar 2019. Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen en om sociale contacten te onderhouden. Dat kan helpen om snel weer betaald werk vinden. Bovendien is vrijwilligerswerk van groot belang voor onze samenleving. Nu kunnen mensen (deels) gekort worden op hun WW-uitkering als zij vrijwilligerswerk willen doen...
Lees verder

Brief Minister SoZaWe: verdere voortgang wetgeving zelfstandig ondernemerschap

Het kabinet boekt verdere voortgang met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Zo ligt de uitwerking van de opdrachtgeversverklaring op schema. De webmodule is eind volgend jaar gereed. Per 1 januari 2019 wordt het criterium ‘gezag’ uit het arbeidsrecht verduidelijkt, een criterium dat een belangrijke rol speelt bij de vaststelling of iemand een dienstverband heeft. De maatregelen ter bescherming van ondernemers van de onderkant en ruimte voor ondernemers aan de bovenkant vragen op onderdelen verdere verkenning. Deze maatregelen lopen daarom een jaar vertraging op. Dat schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën, mede namens staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken...
Lees verder

Internetconsultaties lagere regelgeving Wet arbeidsmarkt in balans

Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Minister Koolmees werkt daarom aan een pakket aan maatregelen die dit samen bereiken. Minister Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is. Dit pakket, opgenomen in het nieuwe Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans is woensdag 7 november 2018 ingediend bij de Tweede Kamer. De lagere regelgeving die bij dit wetsvoorstel hoort is op www.internetconsultatie.nl geplaatst. Het gaat om verschillende regelingen op het terrein van het arbeidsrecht en de WW. Het betreft de volgende onderwerpen en lagere regelgeving: ·         Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding...
Lees verder

Wet arbeidsmarkt in balans vandaag naar de tweede kamer gestuurd

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de tweedeling op de arbeidsmarkt aanpakken. Vandaag heeft hij daarom de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. Dit pakket maatregelen verkleint de verschillen tussen vast en flexwerk. Hierdoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om mensen een vast contract te bieden. Terwijl flexibel werk mogelijk blijft waar het werk dat vraagt. Vaste contracten bieden werknemers met de huidige regels veel bescherming, terwijl flex-contracten dat nauwelijks bieden. Werkgevers zeggen hierdoor huiverig te zijn hun werknemers een vast contract te bieden, de stapeling van kosten en risico’s schrikt hen af. Groepen werkenden belanden zo onnodig vaak in flex-banen en hebben nauwelijks perspectief...
Lees verder

AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dit vastgesteld op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een wettelijk vastgelegde formule voor de vaststelling van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd wordt vanaf 2022 automatisch aangepast aan de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Eventuele verhoging wordt vijf jaar van te voren aangekondigd. Indien nodig geeft dit mensen de tijd om bijvoorbeeld extra te sparen voor hun (aanvullend) pensioen. De levensverwachting stijgt weliswaar...
Lees verder