Nieuws

Aansprakelijkheidsrisico’s bij het geven en ontvangen van referenties

In mijn nieuwsberichten van 28 en 31 augustus 2018 heb ik aandacht besteed aan de juridische gevolgen van het verstrekken van referenties. Bij het verstrekken en ontvangen van referenties spelen drie partijen een rol: de werknemer; de ex-werkgever; de nieuwe werkgever. Aan het verstrekken en ontvangen van referenties kunnen risico’s kleven die uiteindelijk kunnen resulteren in een aansprakelijkheid. Wie kan nu jegens wie aansprakelijk worden gesteld? Er doen zich drie mogelijkheden voor: de ex-werkgever jegens de nieuwe werkgever; de nieuwe werkgever jegens de werknemer vice versa; de ex-werkgever jegens de werknemer. Ad 1. De ex-werkgever is niet verplicht referenties te verstrekken. Echter als de werkgever besluit dit wel te doen...
Lees verder

Meer verlof voor partner bij geboorte kind

Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij. Vanaf begin volgend jaar een hele week. Nu is dat nog twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 worden de verlofmogelijkheden voor partners na de komst van een baby verder uitgebreid, tot maximaal zes weken. De Tweede Kamer stemde op 2oktober 2018 voor de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nu krijgen partners na de geboorte van een baby twee dagen verlof, betaald door de werkgever. Dat geboorteverlof wordt vanaf 1 januari 2019 vijf dagen. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na...
Lees verder

Overzicht rechten werknemers op grond van de AVG

Werknemers kunnen de volgende rechten aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ontlenen. Recht om toestemming in te trekken (art. 7 lid 3 AVG) Een van de grondslagen om persoonsgegevens te mogen verwerken is op grond van de vrijelijk gegeven toestemming van de betrokkene. Een werkgever zal zich echter vaak op één van de andere grondslagen uit de AVG (moeten) beroepen, omdat de toestemming van een werknemer – gezien de afhankelijkheidsrelatie tot zijn werkgever – doorgaans niet vrijelijk zal zijn gegeven. In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij het gebruik van een foto in een smoelenboek) kan wel met toestemming van de werknemer worden gewerkt. Als de werknemer in zo’n geval toestemming heeft...
Lees verder

Een leven lang leren!

Het moet vanzelfsprekend worden dat iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan blijft ontwikkelen. Daarom komt er een gezamenlijk actieplan van werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en het kabinet. Doel is dat mensen meer invloed ofwel regie krijgen op hun loopbaan en zich kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schrijven dit aan de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Minister Koolmees: ‘De arbeidsmarkt verandert in rap tempo. Bijvoorbeeld door nieuwe technologieën, digitalisering, de energietransitie. Er komen nieuwe banen bij, andere verdwijnen juist. Om aan de slag te blijven...
Lees verder

De gevolgen van Prinsjesdag met betrekking tot personeel

De plannen die de regering op Prinsjesdag heeft gepresenteerd: –        Voor werkgevers moet een vast dienstverband aantrekkelijker worden; –        de regeling van de transitievergoeding wordt versoepeld; –        toekomstige ouders krijgen meer verlof bij adoptie en bevalling.   Vaste dienst aantrekkelijker Het moet aantrekkelijk worden om mensen in vaste dienst te nemen. In het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) staan de volgende maatregelen: –        verruiming van de proeftijd; –        de mogelijkheid van ontbinding bij cumulatie: een opeenstapeling van omstandigheden, die afzonderlijk onvoldoende basis zijn voor ontslag. Momenteel kan ontbinding van een     arbeidsovereenkomst alleen bij een enkelvoudige, doorslaggevende ontslaggrond. Zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding; –        gelijktrekken van de opbouw...
Lees verder

Ziekte als wapen om duidelijk te maken dat er eigenlijk sprake is van een conflict: conflictbemiddeling?

Een organisatie wordt conflictbestendig indien zoveel mogelijk mensen – en dus niet alleen leidinggevenden – conflictvaardigheid hebben verworven. Vooral op de werkvloer is het signaleren en omgaan met conflicten erg belangrijk. Waar hebben we het over als we het over conflictvaardigheid hebben? Conflictvaardigheid heeft onder andere te maken met: –        Het op tijd waarnemen en diagnosticeren van spanningen en conflicten; –        Het onderkennen van psychosociale mechanismen bij de mens die bepalend zijn voor het gedrag; –        Het hebben van een empathische houding; –        Het kennen en beheersen van een aantal basistechnieken om conflicten constructief aan te passen. Conflictvaardigheid maakt het mogelijk organisationele problemen die aan conflicten ten grondslag liggen te...
Lees verder