Nieuws

Vaste reiskostenvergoedingen tijdens Corona

Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding van u, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoeft u de vaste vergoeding niet aan te passen. In ieder geval tot 1 oktober 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door de werkgever nog onbelast worden vergoed. Ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Voorwaarde is dat het vaste vergoedingen betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend. Vanaf 1 oktober 2021 mag een thuiswerkdag niet meer als een reisdag worden aangewezen. Er mag dan ook geen reiskostenvergoeding meer betaald worden over deze thuiswerkdag, wanneer de medewerker niet minstens 36 weken of...
Lees verder

Het kabinet versoepelt de regels voor de controle op het ontvangen van loonsteun.

Demissionair Minister SoZaWe Wouter Koolmees maakt het gemakkelijker en goedkoper voor ondernemers om hun aanvragen voor loonsubsidieregeling NOW te laten controleren. De nieuwe controleregels gaan gelden voor de NOW-subsidies die sinds  oktober 2020 zijn verstrekt. Bron: brief Koolmees van 31 mei 2021 Voorstellen administratieve lastenverlichting controle NOW | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Thuiswerken tijdens Corona en stopzetten reiskostenregeling: instemming OR?

Kern van de uitspraak Het besluit van de werkgever om de betaling van reiskostenvergoeding aan werknemers op te schorten voor de duur van de periode dat het personeel hoofdzakelijk vanuit huis werkt, is niet instemmingsplichtig omdat de desbetreffende reiskostenvergoeding niet valt onder een van de regelingen, die in artikel 27 WOR worden genoemd. Wat is er aan de hand? Een groep van ingenieursbureaus hebben een gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR). Er is een reiskostenregeling die is opgenomen in een Arbeidsreglement. In verband met het feit dat het personeel van de groep vanwege de corona-pandemie voornamelijk thuis werkt is de (vaste) reiskostenvergoeding voor het personeel vanaf mei 2020 opgeschort. De GOR verzoekt de...
Lees verder

De vakbonden en werkgevers lijken dichtbij een akkoord over de hervorming van de arbeidsmarkt.

De Volkskrant meldde dinsdag op basis van ingewijden al hoe de afspraken er op hoofdlijnen uit komen te zien. Volgens de Volkskrant hebben de top van de vakbeweging en werkgevers hierover overeenstemming bereikt. Hun achterbannen zouden nog wel moeten instemmen. De partijen willen nog ‘niets bevestigen, noch ontkennen’, maar geven aan woensdag met mededelingen naar buiten te komen. Uitzenden maximaal drie jaar Volgens de Volkskrant zal flexwerk in het nieuwe akkoord sterk beperkt worden. Zo verdwijnen de nulurencontracten en mag uitzendwerk maximaal drie jaar duren, weet de krant. Ook zouden uitzendkrachten beter betaald krijgen en zelfstandigen zouden minimaal € 35 per uur moeten verdienen. SER-advies Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof,...
Lees verder

Wetsvoorstel over de bereikbaarheid van werknemers buiten werktijd

Voorstel van wet van het PvdA-lid Gijs van Dijk. Werknemers zijn bijna altijd bereikbaar en ze voelen de druk om ook in vrije tijd te reageren op werkberichten. Dit wetsvoorstel beoogt daarom te regelen dat werkgevers en werknemers, ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting, afspraken maken over niet bereikbaar te zijn buiten werktijd. Hiermee kunnen de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting, zoals stress en burn-outklachten, door het altijd bereikbaar zijn worden beperkt. Wordt de wet aangenomen, dan moeten werkgevers overleggen met hun werknemers over de bereikbaarheid buiten werktijd. De werkgever kan overleggen met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of apart met verschillende groepen werknemers met soortgelijke functies. De werkgever moet aantonen dat het...
Lees verder

Rekenhulp zwangerschaps- en bevallingsverlof werknemer

  Op de website van het UWV vindt uw werknemer een handige rekenhulp waarmee kan worden uitgerekend hoe lang het zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt. Als werkgever kunt u deze rekenhulp ook gebruiken. Bron: Rekenhulp: hoelang duurt mijn zwangerschaps- en bevallingsverlof? | UWV | Particulieren